Doen!

Scheiding7-9 jaarDe scheiding is recent (< een jaar)Doen!

Troostcadeautje
Geef het kind een troostcadeautje; een knuffeltje, zorgenpoppetje (te koop bij de Wereldwinkel), een dankbaarheidstreng of een boekje. Voor boekentips klik hier.

Wijs hem of haar op voorjongehelden.nl
Op deze website staat heel veel informatie, tips en doe-dingen voor scheidingskinderen van 7-9 jaar.

Aanmoedigen om hulp te vragen
Moedig het kind aan hulp te vragen en vertel het dat het altijd bij u terecht kan als er iets is.
Sterre (12) vond het heel fijn als mensen in haar directe omgeving in de eerste jaren na de scheiding hun steun aanboden. Zij heeft de volgende tip:


Blijf grenzen stellen
Ga geen dingen door de vingers zien die u anders niet accepteert. Duidelijke grenzen geven een kind veiligheid. Zorg voor liefdevolle begrenzing!

Neutraal reageren op negatief gedrag
Reageer zo neutraal mogelijk op negatief gedrag van het kind. Begrens het gedrag, maar probeer niet boos te worden.

Belevingsgerichte benadering
Benader een kind belevingsgericht en niet oplossingsgericht. Een oplossing voor het verdriet kunt u niet aanreiken. Het gaat niet zozeer om de feiten, het gaat er wel om dat een kind kan vertellen wat hij voelt als hij met iets zit. Dat hij verdrietig is bijvoorbeeld of boos.

Stel open vragen
Als u vraagt hoe het met het kind gaat, stel dan voornamelijk open vragen. Dan wordt het gestimuleerd om zich te uiten en voelt het zich niet in een bepaalde richting geduwd.

Stel zonodig de eisen wat bij
Verlaag de druk zonodig, door de eisen aan het kind iets aan te passen. Niet zonder meer dus, maar wel als het nodig lijkt.

Bespreekbaar maken
Maak het verlies en het verdriet bespreekbaar. Stem daarbij af op het kind, sluit aan bij waar het kind mee komt. Het kind geeft vaak signalen waar u op kunt inhaken. Maar soms is het voor kinderen juist fijn om het er even niet over te hebben als ze ergens anders zijn. Thuis wordt het kind er ook al steeds mee geconfronteerd. Vaak gaat het praten beter al spelend of wandelend. Het kind kan zich vaak ook beter uiten in tekeningen en in spel. Dring niet aan als het kind op dat moment niet wil praten.
De ouders van Danielle (13) scheidden toen zij 8 was. Ze heeft een tip:


Ontschuldigen
Kinderen voelen zich vaak schuldig over de scheiding van hun ouders. Ze hebben het gevoel dat zij die hadden kunnen voorkomen door iets niet of juist wel te doen. Vertel het kind dat veel kinderen denken dat zij er iets aan kunnen doen dat hun papa en mama gaan scheiden of gescheiden zijn. Vraag of het kind dat ook wel eens denkt. Vertel dan dat kinderen er niks aan kunnen doen als hun papa en mama niet meer van elkaar houden. Zorg wel dat het kind over zijn schuldgevoelens kan praten, wimpel ze niet meteen weg.

Vang signalen op
Let goed op de signalen die ze uitzenden en benoem ze naar hen toe. “Ik zie dat je boos bent, …”. Kinderen voelen zich zo gezien en begrepen. Ze voelen dan dat er rekening met hen wordt gehouden.

Wees discreet
Stel dat de scheiding nog niet algemeen bekend is, ga dan goed om met het ‘geheim’ van de scheiding. Door bijvoorbeeld even een knipoog te geven, weet een kind dat u er ook van weet.

Wees neutraal
Geef naar het kind toe geen mening over het gedrag van (een van) de ouders. Ook niet als een van de ouders zich in uw ogen heel slecht gedraagt. Een kind is altijd loyaal en kan nooit kiezen tussen zijn ouders, doet u dat ook niet! Als u partij kiest, raakt u het contact met het kind kwijt.

Extra aandacht geven doseren
Geef het kind soms een beetje extra aandacht. Maar ook weer niet te veel, want dan voelt het zich in een uitzonderingspositie geplaatst.

Alert op feestdagen
Houd het kind extra in de gaten op dagen als Vader- en Moederdag, Sinterklaas, etc. Het kan het soms extra moeilijk hebben op deze dagen.

Wijs ouders op www.oudersvanjongehelden.nl
Hier kunnen zij veel informatie en praktische tips vinden en zonodig per mail op maat advies vragen.

Zorgen delen met ouders
Vertel het de ouders als u gedrag ziet bij het kind dat zorgelijk lijkt. Wilt u weten wanneer gedragingen van kinderen van deze leeftijd zorgelijk zijn na een scheiding, klik hier. Als ouders uw zorg delen en begeleiding willen zoeken, kunt u hen wijzen op deze praktijkenzoeker.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
mees2.jpg
Mees' (9) ouders gingen drie jaar geleden scheiden:
"Het eerste jaar was het ergst. Verdriet is zo irritant, het brandt zo in je keel. Een slok water nemen helpt, dan wordt het minder. Soms moest ik huilen op school, mijn vrienden gingen me dan troosten, dat vond ik echt goed. Ik ben gelukkig niet vaak meer zo erg verdrietig. En als het gebeurt, denk ik eraan dat ik met mijn vader en een vriend in een propellorvliegtuig ging vliegen, dat helpt. Wat ook echt helpt is om er veel over te praten, met je ouders of een vriend die ook gescheiden is."