Doen!

Scheiding7-9 jaarDe scheiding is langer dan 1 jaar geledenDoen!

Troostcadeautje
Vaak begint een kind pas na een jaar (of langer) te beseffen wat de scheiding inhoudt. Met al het verdriet van dien. Als u merkt dat een kind het moeilijk heeft, geef het kind een troostcadeautje; een knuffeltje, zorgenpoppetje (te koop bij de Wereldwinkel), een dankbaarheidstreng of een boekje. Voor boekentips klik hier.

Wijs het kind op voorjongehelden.nl
Op deze website staat heel veel informatie, tips en doe-dingen voor scheidingskinderen van 7-9.

Aanmoedigen om hulp te vragen
Moedig het kind aan hulp te vragen. Vertel hem dat hij altijd bij u terecht kan als er iets is.
Sterre (12) vond het heel fijn als mensen in haar directe omgeving in de eerste jaren na de scheiding hun steun aanboden. Zij heeft de volgende tip:


Blijf grenzen stellen
Ga geen dingen door de vingers zien die u anders niet accepteert. Duidelijke grenzen geven een kind veiligheid. Zorg voor liefdevolle begrenzing!

Neutraal reageren op negatief gedrag
Reageer zo neutraal mogelijk op negatief gedrag van het kind. Begrens het gedrag, maar probeer niet boos te worden.

Belevingsgerichte benadering
Benader een kind belevingsgericht en niet oplossingsgericht. Een oplossing voor het verdriet kunt u niet aanreiken. Het gaat niet zozeer om de feiten, het gaat er wel om dat een kind kan vertellen wat hij voelt als hij met iets zit. Dat het verdrietig is bijvoorbeeld of boos.

Stel open vragen
Als u vraagt hoe het met het kind gaat, stel dan voornamelijk open vragen. Dan wordt het gestimuleerd om zich te uiten en voelt het zich niet in een bepaalde richting geduwd.

Stel zo nodig de eisen wat bij
Verlaag de druk zo nodig door de eisen aan het kind iets aan te passen. Niet zonder meer dus, maar wel als het nodig lijkt.

Bespreekbaar maken
Maak de scheiding en het verdriet bespreekbaar. Stem daarbij af op het kind, sluit aan bij waar het mee komt. Het kind geeft vaak signalen waar u op kunt inhaken. Maar soms is het voor kinderen juist fijn om het er even niet over te hebben als ze ergens anders zijn. Thuis wordt het kind er ook al steeds mee geconfronteerd. Vaak gaat het praten beter al spelend of wandelend. Het kind kan zich vaak ook beter uiten in tekeningen en in spel. Dring niet aan als het kind op dat moment niet wil praten.
De ouders van Danielle (13) scheidden toen zij 8 was. Ze heeft een tip:


Ontschuldigen
Kinderen voelen zich, ook met terugwerkende kracht, vaak schuldig over de scheiding van hun ouders. Ze hebben het gevoel dat zij het hadden kunnen voorkomen door iets niet of juist wel te doen. Vertel het kind dat veel kinderen denken dat zij iets hadden kunnen doen om de scheiding van hun ouders te voorkomen. Vraag of het kind dat ook wel eens denkt. Vertel dan dat kinderen er nooit iets aan kunnen doen als ouders niet meer van elkaar houden. Zorg wel dat het kind over zijn schuldgevoelens kan praten, wimpel ze niet meteen weg.

Vang signalen op
Let goed op de signalen die hij uitzendt en benoem ze naar hem toe. “Ik zie dat je boos bent, dus…”. Een kind voelt zich zo gezien en begrepen. Hij voelt dan dat er rekening met hem wordt gehouden.

Extra aandacht geven doseren
Geef het kind soms een beetje extra aandacht. Maar ook weer niet te veel, want dan voelt het zich in een uitzonderingspositie geplaatst.

Feestdagen
Houd het kind extra in de gaten rondom dagen als Vader- en Moederdag, Sinterklaas, etc. Het kan het soms extra moeilijk hebben op deze dagen.

Wijs ouders op www.oudersvanjongehelden.nl
Hier kunnen zij veel informatie en praktische tips vinden en zonodig per mail op maat advies vragen.

Zorgen delen met ouders
Als u bijzonderheden merkt in het gedrag van het kind, deel dit dan met de ouders. Mogelijk laat het kind dit gedrag thuis niet zien maar geeft het wel reden tot zorg. Wilt u weten wanneer gedragingen van scheidingskinderen zorgelijk zijn, klik hier. Als ouders uw zorg delen en begeleiding willen zoeken, kunt u hen wijzen op deze praktijkenzoeker.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
7_9_.jpg
Maak de scheiding en het verdriet bespreekbaar. Stem daarbij af op het kind, sluit aan bij waar het mee komt. Het kind geeft vaak signalen waar u op kunt inhaken.