Doen!

Scheiding4-6 jaarDe scheiding is langer dan 1 jaar geledenDoen!

Troostcadeautje
Vaak begint een kleuter pas na een jaar (of langer) te beseffen wat de scheiding inhoudt. Met al het verdriet van dien. Als u merkt dat een kind het moeilijk heeft, geef het dan een troostcadeautje: een knuffeltje, zorgenpoppetje (te koop bij de Wereldwinkel), een dankbaarheidstreng of een boekje. Voor boekentips klik hier. Moedig het kind aan hulp te vragen en vertel hem/haar dat hij of zij altijd bij u terecht kan als er iets is.

Blijf grenzen stellen
Ga geen dingen door de vingers zien die u anders niet accepteert. Duidelijke grenzen geven een kind veiligheid. Zorg voor liefdevolle begrenzing!

Neutraal reageren op negatief gedrag
Reageer zo neutraal mogelijk op negatief gedrag van het kind. Begrens het gedrag, maar probeer niet boos te worden.

Geef geen mening
Geef naar het kind toe geen mening over het gedrag van (een van) de ouders. Ook niet als een van de ouders zich in uw ogen heel slecht gedraagt. Een kind is altijd loyaal en kan nooit kiezen tussen zijn ouders. Doet u dat ook niet! Als u partij kiest, raakt u het contact met het kind kwijt.

Belevingsgerichte benadering
Benader een kind belevingsgericht en niet oplossingsgericht. Een oplossing voor het verdriet kunt u niet aanreiken. Het gaat niet zozeer om de feiten, maar het is belangrijk dat een kind kan vertellen wat hij voelt als hij met iets zit. Dat hij of zij verdrietig is bijvoorbeeld of boos.

Stel open vragen
Als u vraagt hoe het met het kind gaat, stel dan voornamelijk open vragen. Daardoor stimuleert u het kind om zich te uiten en voelt het zich niet in een bepaalde richting geduwd.

Maak het bespreekbaar
Maak het verlies en het verdriet bespreekbaar. Stem daarbij af op het kind en sluit aan bij waar het mee komt. Het kind geeft vaak signalen waar u op kunt inhaken. Maar soms is het voor kinderen juist fijn om het er even niet over te hebben als ergens anders zijn. Thuis wordt het kind er ook al steeds mee geconfronteerd. Vaak gaat het praten beter al spelend of wandelend. Het kind kan zich vaak ook beter uiten in tekeningen en in spel. Dring niet aan als het kind op dat moment niet wil praten.

Ontschuldig
Kinderen voelen zich, ook met terugwerkende kracht, vaak schuldig over de scheiding van hun ouders. Ze denken dat zij de scheiding hadden kunnen voorkomen door iets niet of juist wel te doen. Vertel het kind dat veel kinderen denken dat zij iets aan de scheiding van hun ouders hadden kunnen doen. Vraag of het kind dat ook wel eens denkt. Vertel dan dat kinderen er nooit iets aan kunnen doen dat papa en mama niet meer van elkaar houden. Zorg wel dat het kind over zijn schuldgevoelens kan praten en wimpel ze niet meteen weg.

Vang signalen op
Let goed op de signalen die het kind uitzendt en benoem ze naar hem/haar toe. “Ik zie dat je boos bent, dus…” Een kind voelt zich zo gezien en begrepen. Het voelt dan dat er rekening met hem wordt gehouden.

Deel zorgen met ouders
Praat er met ouders over als u dingen bemerkt bij het kind waarover u zich zorgen maakt. Ouders weten niet hoe kinderen zich buiten hun gezichtsveld gedragen en het is belangrijk voor hen dat u ze hen daarover informeert, zonder te oordelen. Wilt u weten wanneer gedragingen van kleuters zorgelijk zijn na een scheiding, klik hier. Als ouders uw zorg delen en begeleiding willen zoeken, kunt u hen wijzen op deze praktijkenzoeker.

Doseer extra aandacht
Geef het kind soms een beetje extra aandacht. Maar ook weer niet te veel, want dan voelt het zich in een uitzonderingspositie geplaatst.

Wees alert op feestdagen
Houd het kind extra in de gaten op dagen als Vader- en Moederdag, Sinterklaas, etc. Het kan het soms extra moeilijk hebben op deze dagen.

Wijs ouders op www.oudersvanjongehelden.nl
Hier kunnen zij veel informatie en praktische tips vinden en zonodig per mail persoonlijk advies vragen.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
4_6_2.jpg
Cheyenne's (6) ouders scheidden twee jaar geleden:
"Soms denk ik weleens dat het mijn schuld is dat papa weg is. Toen ik klein was, ging ik vaak tegen hem schreeuwen en ook een keer schoppen. Ik weet niet of het waar is."