Doen!

Scheiding10-12 jaarDe scheiding is recent (< een jaar)Doen!

Troostcadeautje
Geef het kind een troostcadeautje; een knuffeltje, zorgenpoppetje (te koop bij de Wereldwinkel), dankbaarheidstreng of een boekje. Voor boekentips klik hier.

Wijs het kind op voorjongehelden.nl
Op deze website staan heel veel informatie, tips en doe-dingen voor scheidingskinderen van 10-12.

Wijs het kind op een forum voor kinderen van gescheiden ouders
http://www.kinderenvangescheidenouders.nl/forum/viewforum.php?f=1

Moedig het kind aan hulp te vragen
Vraag regelmatig even hoe het gaat en laat weten dat het bij u terecht kan voor vragen en/of problemen. Doe dit bij voorkeur niet waar andere kinderen bij zijn maar op momenten dat u alleen bent met het kind.
Sterre (12) vond het heel fijn als mensen in haar directe omgeving in de eerste jaren na de scheiding hun steun aanboden. Zij heeft de volgende tip:


Stel open vragen
Als u vraagt hoe het met het kind gaat, stel dan voornamelijk open vragen. Dan wordt het gestimuleerd om zich te uiten en voelt het zich niet in een bepaalde richting geduwd.

Blijf grenzen stellen
Ga geen dingen door de vingers zien die u anders niet accepteert. Duidelijke grenzen geven een kind veiligheid. Zorg voor liefdevolle begrenzing!

Reageer neutraal op negatief gedrag
Reageer zo neutraal mogelijk op negatief gedrag van het kind. Begrens het gedrag, maar probeer niet boos te worden.

Stel zonodig de eisen wat bij
Verlaag de druk zonodig door de eisen aan het kind iets aan te passen. Niet zonder meer dus maar wel als het nodig lijkt.

Maak bespreekbaar
Maak het  het verdriet om de scheiding bespreekbaar. Stem daarbij af op het kind, sluit aan bij waar hij of zij mee komt. Kinderen geven vaak signalen waar u op in kunt springen.
De ouders van Danielle (13) scheidden toen zij 8 was. Ze heeft de volgende tip:


Soms is het voor kinderen juist fijn om het er even niet over te hebben als ze ergens anders zijn. Thuis wordt het kind er ook al steeds mee geconfronteerd.
Dring niet aan als het kind op dat moment niet wil praten. Probeer het later nog eens.
U kunt een kind dat het moeilijk vindt om te praten ook een dagboek of iets vergelijkbaars geven. Hierin het kind van alles opschrijven over de scheiding.
De ouders van Caroline (15) scheidden toen ze 10 was. Ze praatte niet graag maar zij vond het wel fijn om op te schrijven wat haar bezig hield:


Ontschuldig
Kinderen voelen zich vaak schuldig over de scheiding van hun ouders. Ook op deze leeftijd. Ze hebben het gevoel dat zij het hadden kunnen voorkomen door iets niet of juist wel te doen. Vertel het kind dat veel kinderen denken dat zij er iets aan kunnen doen hun ouders gaan scheiden of gescheiden zijn. Vraag of het kind dat ook wel eens denkt. Vertel dan dat kinderen er niks aan kunnen doen als hun ouders niet meer van elkaar houden. Zorg wel dat het kind over zijn schuldgevoelens kan praten, wimpel ze niet meteen weg.

Vang signalen op
Let goed op de signalen die ze uitzenden en benoem ze naar hen toe. “Ik zie dat je boos bent, …”. Kinderen voelen zich zo gezien en begrepen. Ze voelen dan dat er rekening met hen wordt gehouden.

Wees neutraal
Geef naar het kind toe geen mening over het gedrag van (een van) de ouders. Ook niet als een van de ouders zich in uw ogen heel slecht gedraagt. Een kind is altijd loyaal en kan nooit kiezen tussen zijn ouders, doet u dat ook niet! Als u partij kiest, raakt u het kind kwijt.

Doseer extra aandacht geven
Geef het kind soms een beetje extra aandacht. Maar ook weer niet te veel, want dan voelt hij zich in een uitzonderingspositie geplaatst.

Wees alert op feestdagen
Houd het kind extra in de gaten op dagen als Vader- en Moederdag, Sinterklaas, etc. Het kan het soms extra moeilijk hebben op deze dagen.

Wijs ouders op www.oudersvanjongehelden.nl
Hier kunnen zij veel informatie en praktische tips vinden en zonodig per mail op maat advies vragen.

Deel zorgen met ouders
Informeer de ouders goed over het gedrag van het kind als het bij u is en meld extreem gedrag. Wilt u weten wanneer gedragingen van kinderen van deze leeftijd zorgelijk zijn na een scheiding, klik hier. Als ouders uw zorg delen en begeleiding willen zoeken, kunt u hen wijzen op deze praktijkenzoeker.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
10_12.jpg

Victor (10) hoorde drie jaar geleden dat zijn ouders gingen scheiden:
"Eigenlijk praat ik er nooit over, ik kan dat gewoon niet. Alleen soms met mijn tante. Zij heeft het vroeger ook meegemaakt. Ze vertelt dan dingen over zichzelf van toen ze kind was en dat lijkt heel erg op mij. Dat vind ik heel fijn om te horen. Maar soms is het niet fijn, dan vraagt ze maar door."