Doen!

Scheiding10-12 jaarDe scheiding is langer dan 1 jaar geledenDoen!

Troostcadeautje
Vaak begint een kind pas na een jaar (of langer) met het verwerken van de scheiding. Met alle emoties van dien. Als je merkt dat een kind het moeilijk heeft, geef het dan een troostcadeautje; bijvoorbeeld een zorgenpoppetje (te koop bij de Wereldwinkel), een dankbaarheidstreng, een dagboek of een kinderboek. Voor boekentips klik hier.

Wijs het kind op voorjongehelden.nl
Op deze website staat heel veel informatie, tips en doe-dingen voor scheidingskinderen van 10-12.

Wijs het kind op een forum voor kinderen van gescheiden ouders
http://www.kinderenvangescheidenouders.nl/forum/viewforum.php?f=1

Moedig het kind aan hulp te vragen
Vertel hem dat hij altijd bij u terecht kan als er iets is.

Blijf grenzen stellen
Ga geen dingen door de vingers zien die je anders niet accepteert. Duidelijke grenzen geven een kind veiligheid. Zorg voor liefdevolle begrenzing!

Reageer neutraal op negatief gedrag
Reageer zo neutraal mogelijk op negatief gedrag van het kind. Begrens het gedrag, maar probeer niet boos te worden.

Stel open vragen
Als u vraagt hoe het met het kind gaat, stel dan voornamelijk open vragen. Dan wordt het gestimuleerd om zich te uiten en voelt het zich niet in een bepaalde richting geduwd.

Stel zonodig de eisen wat bij
Verlaag de druk zonodig door de eisen aan het kind iets aan te passen. Niet zonder meer dus, maar wel als het nodig lijkt.

Maak bespreekbaar
Maak het verdriet om de scheiding bespreekbaar. Denk niet dat dit na een jaar over is. Stem af op het kind, sluit aan bij waar het kind mee komt. Het kind geeft vaak signalen waar u op in kunt springen. Vaak gaat het praten beter als je samen iets doet (een spel bijvoorbeeld). Dring niet aan als het kind op dat moment niet wil praten en begin er niet over als er andere kinderen bij zijn!
De ouders van Danielle (13) scheidden toen zij 8 was. Ze heeft een tip:


Dring niet aan als het kind op dat moment niet wil praten. Probeer het later nog eens.
U kunt een kind dat het moeilijk vindt om te praten ook een dagboek of iets vergelijkbaars geven. Hierin kan het kind van alles opschrijven over de scheiding.
De ouders van Caroline (15) scheidden toen ze 10 was. Ze praatte niet graag maar zij vond het wel fijn om op te schrijven wat haar bezig hield:


Vang signalen op
Let goed op de signalen die hij uitzendt en benoem ze naar hem toe. “Ik zie dat je boos bent, dus…”. Een kind voelt zich zo gezien en begrepen. Hij voelt dan dat er rekening met hem wordt gehouden.

Doseer extra aandacht geven
Geef het kind soms een beetje extra aandacht. Maar ook weer niet te veel, want dan voelt het zich in een uitzonderingspositie geplaatst.

Feestdagen
Houd het kind extra in de gaten rondom dagen als Vader- en Moederdag, Sinterklaas, etc. Het kan het soms extra moeilijk hebben op deze dagen.

Wijs ouders op www.oudersvanjongehelden.nl
Hier kunnen zij veel informatie en praktische tips vinden en zonodig per mail op maat advies vragen.

Deel zorgen met ouders
Informeer de ouders over opvallend gedrag van het kind bij u en meld extreem gedrag. Wilt u weten wanneer gedragingen van scheidingskinderen zorgelijk zijn, klik hier.
Als ouders uw zorg delen en begeleiding willen zoeken, kunt u hen wijzen op deze praktijkenzoeker.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
10_12.jpg

Bente (11) hoorde twee jaar geleden dat haar ouders gingen scheiden:
"Sommige mensen denken, omdat het al twee jaar is, dat ik er niet echt meer moeite mee heb. Maar dat is nog heel erg zo. Als ik bij mama ben, mis ik papa heel erg en als ik bij papa ben, mis ik mama heel erg."