Doen!

Scheiding0-3 jaarDe scheiding is recent (< een jaar)Doen!

Praat alleen over de scheiding met de ex-partners buiten gehoorafstand van het kind, hoe klein het ook is!

Vertel dat de liefde van papa en mama nooit overgaat
Vertel het kindje steeds weer dat zijn of haar papa en mama niet meer genoeg van elkaar houden, maar wel voor altijd van hem of haar blijven houden. Dat gaat nooit over.

Bied een rustige, veilige omgeving
Als er nog steeds veel conflicten zijn tussen de ouders, zorg dan dat het kind af en toe ergens anders kan spelen. Bijjvoorbeeld op vaste dagen op vaste tijden. Zo is het regelmatig even in een harmonieuze, gezellige omgeving.

Wijs ouders op www.oudersvanjongehelden.nl
Hier kunnen zij veel informatie en praktische tips vinden en zonodig per mail op maat advies vragen.

Troostcadeautje
Geef het kind een troostcadeautje; een knuffeltje, zorgenpoppetje (te koop bij de Wereldwinkel) of een boekje. Voor boekentips klik hier. Moedig het kind aan hulp te vragen. Vertel het kind dat het altijd bij u terecht kan als er iets is.

Blijf grenzen stellen
Ga geen dingen door de vingers zien die u anders niet accepteert. Duidelijke grenzen geven jonge kinderen veiligheid. Zorg voor liefdevolle begrenzing!

Reageer neutraal op negatief gedrag
Reageer zo neutraal mogelijk op negatief gedrag van het kind. Begrens het gedrag, maar probeer niet boos te worden.

Stel open vragen
Als u vraagt hoe het met het kindje gaat, stel dan voornamelijk open vragen. Dan wordt het gestimuleerd om zich te uiten en voelt het zich niet in een bepaalde richting geduwd.

Ontschuldig
Peuters voelen zich vaak schuldig over de scheiding van hun ouders. Ze hebben het gevoel dat zij de scheiding hadden kunnen voorkomen door iets niet of juist wel te doen. Vertel het kind dat veel kindjes denken dat zij er iets aan kunnen doen hun papa en mama gaan scheiden of gescheiden zijn. Vraag of het kind dat ook wel eens denkt. Vertel dan dat kinderen er niks aan kunnen doen als hun papa en mama niet meer van elkaar houden.

Vang signalen op
Let goed op de signalen die ze uitzenden en benoem ze naar hen toe. “Ik zie dat je boos bent, Jelle." Kinderen voelen zich zo gezien en begrepen. Ze merken dat er rekening met hen wordt gehouden.

Wees neutraal
Geef naar het kind toe geen mening over het gedrag van (een van) de ouders. Ook niet als een van de ouders zich in uw ogen heel slecht gedraagt. Een kind is altijd loyaal en kan nooit kiezen tussen zijn ouders. Doet u dat ook niet! Als u partij kiest, raakt u het contact met het kind kwijt.

Doseer extra aandacht
Geef het kind soms een beetje extra aandacht. Maar ook weer niet te veel, want dan voelt hij zich in een uitzonderingspositie geplaatst.

Houd gewoonten in ere
Jonge kinderen kunnen zich erg onveilig voelen in een scheidingssituatie. Juist vaste gewoonten en rituelen geven houvast. Als u bijvoorbeeld al elke vrijdag pannenkoeken bakte voor uw oppaskindje, blijf dat dan vooral doen!

Wees alert op feestdagen
Houd het kind extra in de gaten op dagen als Vader- en Moederdag, Sinterklaas, etc. Hij of zij kan het soms extra moeilijk hebben op deze dagen.

Deel zorgen met ouders
Praat er met ouders over als u dingen bemerkt bij het kindje waarover u zich zorgen maakt. Ouders weten niet hoe kinderen zich buiten hun gezichtsveld gedragen en het is belangrijk voor hen dat u ze hen daarover informeert, zonder te oordelen. Wilt u weten wanneer gedragingen van peuters zorgelijk zijn na een scheiding, klik hier. Als ouders uw zorg delen en begeleiding willen zoeken, kunt u hen wijzen op deze praktijkenzoeker.

Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
4_6_2.jpg
Peuters voelen zich vaak schuldig over de scheiding van hun ouders. Ze hebben het gevoel dat zij de scheiding hadden kunnen voorkomen door iets niet of juist wel te doen. Vertel dan dat kinderen er niks aan kunnen doen als hun papa en mama niet meer van elkaar houden.