Doen!

Overlijden van een dierbare13-18 jaarHet overlijden van een gezinslid is aanstaandeDoen!

Troostcadeautje
Geef de jongere een troostcadeautje: bijvoorbeeld een een zorgenpoppetje (Wereldwinkel) of een boek. Voor boekentips klik hier. Op www.in-de-wolken.nl en www.troostgeschenk.nl vindt u meer ideeën voor troostcadeaus.

Wijs de jongere op www.voorjongehelden.nl
Op deze website vinden jongeren veel informatie, herkenning en tips. Ze kunnen ook online vragen stellen aan een deskundige. Ook is op deze website in beeld te zien wat er allemaal gebeurt als een dierbare overleden is. Wat is opbaren, wat doet een uitvaartbegeleider, wat is cremeren precies en hoe gaat een crematie of begrafenis. Op al deze vragen wordt helder en duidelijk antwoord gegeven.

Wijs ouders op www.oudersvanjongehelden.nl
Op deze adviessite zijn specifieke informatie en tips te vinden voor ouders van jongeren die een dierbare gaan verliezen. Ouders kunnen online advies vragen aan een deskundige.

Laat de jongere merken dat hij/zij belangrijk is
Geef de jongere het gevoel dat hij of zij voor u belangrijk is.

Wijs de jongere op het forum van Stichting Achter de Regenboog
http://www.achterderegenboog.nl/forum/

De tiener wijzen op de mogelijkheid om op dinsdag- of woensdagavond te chatten
met andere jongeren en een hulpverlener op http://www.doodgewoon-online.nl/Chatbox.html

Blijf praten over de ziekte en het aanstaand overlijden
U kunt met enige regelmaat over de ziekte en het aanstaand overlijden praten. Zorg dat het geen taboe wordt.

Neem verantwoordelijkheden over van de jongere
Als een broer, zus of ouder ernstig ziek is, wordt vaak van een jongere verwacht dat hij of zij de ouders ondersteunt. Verwacht niet van een jongere dat hij of zij deze rol op zich kan nemen. U kunt het misschien niet voorkomen, maar u kunt wel voorkomen dat u deze rolverdeling bevestigt. U kunt bijvoorbeeld taken overnemen waar de jongere verantwoordelijk voor wordt gehouden, zoals oppassen op jongere broertjes en zusjes.

Toon interesse en bied hulp aan
Bied uw hulp en ondersteuning aan aan de jongere. Die hulp kan heel concreet zijn: bijvoorbeeld ergens naartoe brengen en halen, helpen met huiswerk, samen iets van kleding kopen. Toon interesse in de jongere en zijn of haar gedachten en gevoelens. Jongeren die zich losmaken van thuis, hebben soms behoefte aan contact met iemand buiten de gezinssituatie die ze de ruimte geeft om over hun gevoelens te praten. Dat kan bijvoorbeeld een leraar zijn, maar ook een vriend of een familielid.

Eerlijk zijn
Als u met de jongere praat over de situatie thuis, wees dan eerlijk. Als u dingen verzwijgt of verdraait, krijgt de jongere het gevoel dat hij of zij niet serieus genomen wordt.

Bied de ouders praktische hulp aan

Als een dierbare ernstig ziek is, kan het voorkomen dat ouders daar zo mee bezig zijn, dat ze niet beschikbaar zijn voor de jongere. Dat kan zowel fysiek als emotioneel zijn. Ook jongeren hebben echter behoefte aan ondersteuning en verzorging. In overleg met de ouder(s) zou u kunnen afspreken om bijvoorbeeld eens per week aanwezig te zijn na schooltijd, of om voor het avondeten te zorgen.

Zorgen?
Als u de indruk heeft dat het niet goed gaat met een kind en denkt dat begeleiding van een professional bij het verwerkingsproces zinvol kan zijn, aarzel dan niet om uw zorg met ouders te delen. Ouders zien vaak niet hoe hun kind zich buitenshuis gedraagt en zijn blij met uw informatie - zolang deze zonder oordeel is. Als ouders uw zorg delen en begeleiding willen zoeken, kunt u hen wijzen op deze praktijkenzoeker.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
13_18_7.jpg
Als u met de jongere praat over de situatie thuis, wees dan eerlijk. Als u dingen verzwijgt of verdraait, krijgt de jongere het gevoel dat hij of zij niet serieus genomen wordt.