Doen!

Overlijden van een dierbare0-3 jaarHet overlijden van een gezinslid is aanstaandeDoen!

Troostcadeautje
Geef het kindje een troostcadeautje: bijvoorbeeld een knuffeltje, een zorgenpoppetje (o.a. te koop bij de Wereldwinkel) of een boekje. Voor boekentips klik hier. Op www.in-de-wolken.nl en www.troostgeschenk.nl vindt u meer ideeën voor troostcadeautjes.

Zorg overnemen van ouders
Door hun eigen verdriet en drukte hebben ouders weinig ruimte voor alle dagelijkse zorg- en begeleidingstaken. In goed overleg met de ouder(s)/verzorger(s) kunt u wellicht op vaste momenten bepaalde zorgtaken of begeleidingstaken overnemen. Misschien de kinderen ’s ochtends naar school brengen of ze begeleiden naar clubjes. Hiermee ontlast u de ouder(s)/verzorger(s) van het kind en bevordert u de ontwikkeling van het kind.

Ouder(s) ontlasten
Door de ouder(s) te ontlasten in praktische zin, heeft hij of zij meer tijd en ruimte om bijvoorbeeld met zijn of haar dochtertje of zoontje te spelen of samen iets leuks te doen. Die praktische hulp kan bijvoorbeeld zijn: een keer per week eten koken, aanbieden regelmatig de tuin te doen of wekelijks boodschappen te doen,

Spelen met het kind/de kinderen
Kinderen kunnen niet lange tijd achter elkaar verdrietig zijn. Het is heel belangrijk dat ze ook dingen doen die ze leuk vinden. Onder deze omstandigheden hebben de ouders niet altijd de tijd en de ruimte om iets leuks met het kind te doen. Bied ouders eventueel aan om op vaste dagen en tijden iets leuks met het kind te gaan doen.

Ouders wijzen op www.oudersvanjongehelden.nl
Op deze adviessite zijn specifieke informatie en tips te vinden voor ouders van peuters die een gezinslid gaan verliezen.

Extra liefde en aandacht
Doordat thuis alles anders is, is extra liefde en aandacht van een vertrouwd persoon heel belangrijk.

Bespreekbaar maken
Maak het verlies en het verdriet bespreekbaar. Stem daarbij wel af op het kind en sluit aan bij waar het kind mee komt. Het kind geeft vaak signalen, waar u op in kunt springen. Maar soms is het voor kinderen juist fijn om het er even niet over te hebben als ze ergens anders zijn. Thuis wordt de peuter er ook al steeds mee geconfronteerd. Vraag eventueel ook naar hoe het kind het verdriet van de ouders ervaart. Hevig verdriet van hun ouders meemaken, kan namelijk heel beangstigend zijn voor kinderen. Leg de peuter uit dat het weer over zal gaan. Vaak gaat dit beter al spelend of wandelend. Het kind kan zich vaak ook beter uiten in tekeningen en in spel.
Dring niet aan als het kind niet wil praten. Probeer het een andere keer weer.

Ontschuldigen
Peuters voelen zich heel vaak schuldig over de naderende dood van hun ouder of broertje of zusje. Ze denken dat zij de dodelijke ziekte hadden kunnen voorkomen door iets niet of juist wel te doen. Vertel het kind dat veel kinderen denken dat zij er iets aan kunnen doen dat iemand heel erg ziek is. Vraag of het kind dat ook wel eens denkt. Vertel dan dat kinderen er nooit iets aan kunnen doen als iemand die belangrijk voor ze is, heel erg ziek is. Daar kan niemand wat aan doen. Zorg wel dat het kind over zijn schuldgevoelens kan praten, wimpel ze niet meteen weg.

Meedenken over wat u kunt betekenen tijdens de uitvaart
Jonge kinderen kunnen zich vaak niets herinneren van de uitvaart. Beeldmateriaal kan heel waardevol zijn voor deze kinderen. U kunt de ouders de tip geven om iemand opnamen of foto’s te laten maken van de uitvaart. Als dat (te) duur is, kunt u ook meedenken over oplossingen. Zoals geld voor de film vragen in plaats van bloemen, of een collecte hiervoor op touw zetten.

Zorg tijdens de uitvaart
Voor ouders en kinderen kan het heel prettig zijn als er iemand aanwezig is die de zorg kan overnemen tijdens de uitvaart. Dit zorgt ervoor dat de ouder zowel fysiek als met zijn of haar gedachten bij de uitvaart kan blijven. In goed overleg met de ouder(s) kunt u desgewenst (een deel van) de zorg voor de kinderen op u nemen tijdens de uitvaart.

Vertel hetzelfde als ouders
Kinderen kunnen heel directe vragen stellen. Bijvoorbeeld over het aanstaande overlijden, over de dood en over wat er na de dood is. Het is belangrijk voor ze dat ze een eerlijk antwoord krijgen, maar ook dat ze een zo consistent mogelijk antwoord krijgen. Van hun ouders en andere voor hen belangrijke personen. Vraag daarom aan de ouders wat zij vertellen en sluit daarbij aan.
Een voor kinderen duidelijke uitleg over wat dood is kan zijn: iemand die dood is kan niet meer ademen, niet meer bewegen en niet meer voelen. Een dode hoeft niet meer te eten en te drinken. Iemand die dood is voelt helemaal koud aan, heeft geen pijn meer en kan ook niet meer horen en zien. Iemand die dood is heeft zijn lijf niet meer nodig. Iemand die dood is, kan nooit meer levend worden. Net zoals een plant of een dier ook dood kan gaan.

Regels en grenzen handhaven
Peuters hebben behoefte aan grenzen en duidelijke regels. Een kind dat te maken heeft met een gezinslid dat op sterven ligt, heeft hier zo mogelijk nog meer behoefte aan. Word niet boos als een kind regels overtreedt, maar leg uit dat bij u (thuis) die regels gelden.

Zorgen?
Als u de indruk heeft dat het niet goed gaat met een kind en denkt dat begeleiding van een professional bij het verwerkingsproces zinvol kan zijn, aarzel dan niet om uw zorg met ouders te delen. Ouders zien vaak niet hoe hun kind zich buitenshuis gedraagt en zijn blij met uw informatie - zolang deze zonder oordeel is. Als ouders uw zorg delen en begeleiding willen zoeken, kunt u hen wijzen op deze praktijkenzoeker.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
4_6_3.jpg

Kinderen kunnen niet lange tijd achter elkaar verdrietig zijn. Het is heel belangrijk dat ze ook dingen doen die ze leuk vinden. Onder deze omstandigheden hebben de ouders niet altijd de tijd en de ruimte om iets leuks met het kind te doen. Bied ouders eventueel aan om op vaste dagen en tijden iets leuks met het kind te gaan doen.