Doen!

Overlijden van een dierbare0-3 jaarHet overlijden betreft geen gezinslidDoen!

Ouders wijzen op www.oudersvanjongehelden.nl
Op deze adviessite zijn specifieke informatie en tips te vinden voor ouders van peuters die een dierbare hebben verloren.

Zorg overnemen
Een dierbare van een baby/peuter is meestal ook een dierbare van de ouders.
Door hun eigen verdriet en drukte zijn ouders soms tijdelijk minder in staat om hun kindje regelmaat en rust te geven. En dat is nu juist wat ze zo nodig hebben. In goed overleg met de ouder(s)/verzorger(s) kunt u wellicht op vaste momenten aspecten van de verzorging van het kind overnemen zoals naar de opvang brengen, voorlezen, meenemen of in bad doen.

Spelen met het kind/de kinderen
Onder deze omstandigheden hebben de ouders niet altijd de tijd en de ruimte om iets leuks met het kind te doen. Bied ouders aan om af en toe iets leuks met het kindje te gaan doen.

Troostcadeautje
Geef het kind een troostcadeautje: bijvoorbeeld een knuffeltje, een zorgenpoppetje of een boekje. Voor boekentips klik hier. Op www.in-de-wolken.nl en www.troostgeschenk.nl vindt u meer ideeën voor troostcadeautjes.

Herinneringen vastleggen
Geef een 'herinneringenboek'. Hierin kunnen ouders samen met het kind werken en opschrijven wat het kind wil. Later als ze ouder zijn, willen ze dat vaak weten. Ze kunnen er ook foto’s inplakken en tekeningen van het kind.

Uitleggen wat dood zijn betekent
Doe dit alleen als het kind erom vraagt. Vraag van tevoren wel aan ouders wat zij het kind hebben verteld en sluit daarbij aan. Dit om verwarring bij het kind te voorkomen. Een voor kinderen duidelijke uitleg kan zijn: iemand die dood is kan niet meer ademen, niet meer bewegen, niet meer voelen. Een dode hoeft niet meer te eten en te drinken. Iemand die dood is voelt helemaal koud aan, heeft geen pijn meer en kan ook niet meer horen en zien. Iemand die dood is heeft zijn lijf niet meer nodig. Iemand die dood is, kan nooit meer levend worden. Net zoals een plant of een dier ook dood kan gaan. Je kunt dit doen aan de hand van een dode insect en/of een dood blaadje.

Bespreekbaar maken
Maak het verlies en het verdriet bespreekbaar. Op een luchtige manier, bijvoorbeeld tijdens het spelen. Vraag ook naar hoe het kind het verdriet van de ouders ervaart. Hevig verdriet van hun ouders meemaken, kan namelijk heel beangstigend zijn voor kinderen. Leg de peuter uit dat het weer over zal gaan. Vaak gaat dit beter al spelend of wandelend. Het kind kan zich vaak ook beter uiten in tekeningen en in spel. Dring niet aan als het kind op dat moment niet wil praten.

Ontschuldigen
Peuters voelen zich heel vaak schuldig over de dood van een dierbare. Ze denken dat zij het hadden kunnen voorkomen door iets niet of juist wel te doen. Vertel het kindje dat veel kinderen denken dat zij er iets aan hadden kunnen doen om te voorkomen dat iemand dood is. Vraag of het kind dat ook wel eens denkt. Vertel dan dat kinderen er nooit iets aan kunnen doen als iemand die belangrijk voor ze was, dood is. Zorg wel dat het kind over zijn schuldgevoelens kan praten, wimpel ze niet meteen weg.

Regels en grenzen handhaven.
Peuters hebben behoefte aan grenzen en duidelijke regels. Een kind dat een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt, zoals het overlijden van een dierbare, heeft zo mogelijk nog meer behoefte hieraan. Word niet boos als een kind regels overtreedt, maar leg uit dat bij u thuis die regels gelden.

Zorgen?
Als u de indruk heeft dat het niet goed gaat met een kind en denkt dat begeleiding van een professional bij het verwerkingsproces zinvol kan zijn, aarzel dan niet om uw zorg met ouders te delen. Ouders zien vaak niet hoe hun kind zich buitenshuis gedraagt en zijn blij met uw informatie - zolang deze zonder oordeel is. Als ouders uw zorg delen en begeleiding willen zoeken, kunt u hen wijzen op deze praktijkenzoeker.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
4_6_4.jpg

Vertel dat kinderen er nooit iets aan kunnen doen als iemand die belangrijk voor ze was, dood is.